OŚRODKI » DOM DLA BEZDOMNYCH MEZCZYZN

DOM DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN

Wychodząc naprzeciw brakom w naszym kraju systemowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej, dotyczącej stale powiększającej się grupy bezdomnych prowadzimy noclegownię dla bezdomnych mężczyzn i hotel dla mężczyzn wymagających opieki medyczno-pielęgnacyjnej mogące przyjąć 50 osób. Zadaniem placówki jest pomoc w wychodzeniu z bezdomności. Placówka działa od roku 1994. Celem Domu dla Bezdomnych jest zapewnienie wyżywienia i schronienie dla osób nieposiadających mieszkania z różnych przyczyn losowych. Pensjonariusze to osoby skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Osoby uzależnione od alkoholu są kierowane do zakładów odwykowych. Świadczymy również opiekę medyczną, w ubiegłym roku sześciu pensjonariuszy podjęło pracę. Bezdomni korzystający z tego typu pomocy mają zapewnione miejsce noclegowe, a także odzież i środki czystości.

Adres:
Dom dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Sienkiewicza 54
09-400 Płock
tel. (024)262-32-17PRZYJACIELE CARITAS

© 2010 trojakowski