OŚRODKI » HOSPICJA STACJONARNE

HOSPICJA STACJONARNE

Hospicjum Stacjonarne świadczy opiekę paliatywno-hospicyjną nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne schorzenia. Najważniejszym celem opieki paliatywnej realizowanej w Hospicjum Stacjonarnym jest poprawa jakości życia chorym w ostatnim okresie choroby, godne życie do końca. Sprawuje je zespół wielodyscyplinarny. Pomoc polega na udzielaniu specjalistycznej pomocy medycznej uwzględniającej leczenie farmakologiczne, psychologiczne, rehabilitacyjne.

Adresy:
Ul. Sienkiewicza 34
09-400 Płock,
Tel./Fax. 24/266 39 03

 

 

Ul. Stare Miasto 2
06-100 Pułtusk
Tel./Fax. 23/692 41 45


PRZYJACIELE CARITAS

© 2010 trojakowski