OŚRODKI » NZOZ CARITAS

CENTRUM CHARYTATYWNO - OPIEKUŃCZE
IM. BŁ. ABPA A. J. NOWOWIEJSKIEGO.
09-400 PŁOCK, UL. SIENKIEWICZA 54.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CARITAS DIECEZJI PŁOCKIEJ W PŁOCKUNZOZ Caritas Diecezji Płockiej udziela świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Wykonuje również inne działania, medycznie wynikające z procesu leczenia a w szczególności związane z:
- badaniem i poradą lekarską
- leczeniem
- badaniem i terapią psychologiczną
- rehabilitacją leczniczą
- opieką nad kobietą ciężarną
- opieką nad noworodkiem i dziećmi
- szczepieniem ochronnym i innymi działaniami zapobiegawczymi
- pielęgnacją chorych
- pielęgnacją i opieką nad niepełnosprawnymi
- opieką paliatywno – hospicyjną
- orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia
- promocją zdrowia
- opieką długoterminową
- pozostałą działalnością związaną z ochroną zdrowia

    Placówka ponadto w ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych współpracuje z organizacjami społecznymi, prowadzącymi działalność opiekuńczą, współdziała z rodziną pacjenta i zakładami opieki zdrowotnej uzupełniając świadczenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.


Strukturę organizacyjną tworzą niżej wymienione komórki organizacyjne:PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
    - poradnia lekarza POZ
    - poradnia położnej środowiskowo – rodzinnej
    - poradnia pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej
    - gabinet zabiegowy
    - punkt szczepień


REHABILITACJA LECZNICZA
    - poradnia rehabilitacyjna
    - gabinety fizykoterapii

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA
    - pielęgniarska opieka długoterminowa

OPIEKA HOSPICYJNO – PALIATYWNA
    - hospicjum domowe
     - hospicjum stacjonarne


    W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Płockiej w Płocku jest zatrudnionych 65 osób. Są to lekarze, pielęgniarki, położne, duchowni, fizjoterapeuci, masażyści, psycholodzy, pracownik socjalny, kierowcy. Współpracują również z Nami stażyści i wolontariusze.
    W placówce wykonano gruntowny remont i modernizację. Jak obecnie wygląda obiekt możecie Państwo obejrzeć na załączonych zdjęciach.

Adres:
ul. Sienkiewicza 54
09-400 PŁOCK
telefony:   24/ 266 39 00 – przychodnia
               24/ 266 39 01 - Kierownik przychodni mgr Anna Lewandowska

               24/ 266 39 08 - Gabinet Lekarski - Poradnia Dzieci Zdrowych
               24/ 266 39 03 – hospicjum stacjonarne
               24/ 266 39 04– rehabilitacja
Godziny pracy:    przychodnia – 7.30 – 18.00 (w dni powszednie)
            Hospicjum – całodobowo
            Rehabilitacja – 7.30 – 17.30 (w dni powszednie)

PRZYJACIELE CARITAS

© 2010 trojakowski