OŚRODKI » STOLOWKI

STOŁÓWKA DLA UBOGICH

Celem stołówki jest zapewnienie wyżywienia osobom ubogim. Koszty wyżywienia pokrywa MOPS na podstawie umowy z Caritas Diecezji Płockiej. Placówka prowadziła program pomocy żywnościowej dla ludzi ubogich w ramach pomocy z Unii Europejskiej. Dziennie kuchnia wydaje ok. 400 obiadów.

Adres:
Stołówka dla ubogich
ul. Sienkiewicza 54
09-400 Płock
Tel. (024) 262-32-17

 

 

STOŁÓWKA SPOŁECZNA

Na stołówce dzienne wydawanych jest od 350 do 400 obiadów. A w ciągu miesiąca ok. 11.000 obiadów

Adres:
Stołówka społeczna
Ul. Sienkiewicza 34
09-400 Płock
Tel. (024) 267-82-46


PRZYJACIELE CARITAS

© 2010 trojakowski