WWW

Strony instytucji Kościelnych

Watykan
Konferencja Episkopatu Polski
Fundacja Episkopatu Polski "Dzieło Nowego Tysiąclecia"
Caritas Polska
Diecezja Płocka
Serwis "Opoka"
Chrześcijański Serwis "Mateusz"
Katolicka Agencja Informacyjna
Wydział Duszpasterski Kurii Diecezji Płockiej
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Płockiej
Centrum Psychologiczno - Pastoralne "Metanoia"
Seminarium Duchowne w Płocku

 

Strony internetowe instytucji Płockich

Urząd Miasta Płocka
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
Fundusz Grantowy w Płocku
Płocki Serwis Informacyjny
Serwis o Płocku
Portal informacyjny "Plocman"
Katolickie Radio Płock
Lokalny Serwis Informacyjny

 

Strony internetowe instytucji charytatywnych

Rejestr Organizacji Pożytku Publicznego
Portal Organizacji Pozarządowych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Serwis poświęcony pomocy społecznej
Fundacja Hospicyjna
Hospicjum to też życie
Pola Nadziei
Polski Czerwony Krzyż
Polska Akcja Humanitarna
Informacje o Fundacjach
Panorama Fundacji
Akademia Rozwoju Filantropii
Funfacja im. św. Brata Alberta
Fundacja dla Polski
Fundacja im. Stefana Batorego
Fundacja "Pro publico bono"

 

Strony poświęcone niepełnosprawności i różnym chorobom

Serwis poświęcony bezdomnym
Portal poświęcony chorobie Alzheimera
Portal o Domach Opieki
Forum informacyjne o Domach Pomocy Społecznej
Serwis o wolontariacie
Strona poświęcona wolontariatowi Studenckiemu
Informacje o wolontariacie
Portal poświęcony niepełnosprawnym
Niepełnosprawni w Unii Europejskiej
Ciekawy prywatny serwis o Terapii Zajęciowej

 

Różne instytucje

Narodowy Fundusz Zdrowia
NFZ - Oddział Mazowiecki
Ministerstwo Zdrowia
Sejm

 


PRZYJACIELE CARITAS

© 2010 trojakowski